Udvikling af teams

Rigtig meget forskning og mange undersøgelser dokumenterer, at der meget ofte er et potentiale for at udvikle teams.

Meget energi og mange ressourcer bindes op i et ineffektivt samarbejde i hverdagen. EMC-ledelse uddanner og træner teams til at blive vedvarende højt præsterende teams. Vi har et sikkert koncept, til at læringen forankres ordentligt i organisationen. Både ved den kortere indsats og ved de længerevarende forløb. Vi arbejder målrettet på at styrke teamet til at håndtere uenigheder konstruktivt, øge åbenheden og skabe et fælles fodslag i teamet. Hvor det bliver vigtigere at skabe succes for teamet end at opnå den individuelle succes (på bekostning af andre).

Grundlæggende tror vi ikke på at ”one-size fits all”. Derfor bruger vi altid god tid, på at undersøge og forstå hvad de konkrete udfordringer er for teamet. Vi samstemmer indsatsen og løsningerne med ledelsen og med teamet. Fordi vi grundlæggende véd, at det kun bliver en succes, hvis teamet tager ejerskab for udviklingen.

    Bliv ringet op