Trivselsledelse

Ledelse er ikke kun noget lederen gør, men en proces der udspiller sig i relationen mellem leder og medarbejdere.

Kvaliteten af relationen afgør, hvad vi kan i relationen. Derfor er relationerne vigtige – både for at skabe trivsel og performance. De fleste ledere oplever en hverdag med mange skift og forandringer, høje produktionskrav og begrænset tid til ledelse. Det giver nogle udfordringer. Overordnet set skal vi besvare spørgsmålet: Hvordan kan vi som ledere sikre trivsel i virksomheden?

Trivselsledelse handler om at udvise nærvær og oprigtig interesse for sine medarbejdere. Det skaber tryghed og sikkerhed i jobbet at blive set af sin leder, og vejen til det fælles mål bliver tydeligere for alle. I nærværet ligger der en anerkendelse af medarbejderen som person, og dette styrker relationen mellem leder og medarbejder. Det handler især, for lederen og medarbejderen, om at skabe forståelse for, hvor medarbejderens trivsel ligger placeret, eks. i en Grøn-Gul-Rød skalering. Tilgang:

  • Arbejdet med trivsel er primært en ledelsesopgave.
  • HR og AMR er støttepersoner og kan rådgive.
  • Dette er én af flere måder at tilgå opgaven.

    Bliv ringet op

    Udbytte:

    ​Når lederen har gennemført modulet, vil han være rustet til at udvise tydeligt lederskab, der respektfuldt og tillidsfuldt støtter medarbejderne i at håndtere deres trivsel, herunder balancen til at fokusere på deres arbejdsopgaver. Lederen vil kunne afkode, hvis der opstår tegn på dårlig trivsel blandt medarbejderne og kunne agere i situationen, herunder håndtere den svære samtale det ofte medfører. Lederen vil få øget opmærksomheden på egen trivsel og bevidstheden om eget ansvar som rollemodel, og derigennem sikre trivsel i virksomheden.