Udvikling af ledere og teams

Vi udvikler og forankrer styrkebaseret ledelse i virksomheder i Danmark. Vi skaber fremdrift og engagement ved at udvikle ledere og medarbejdere, ledergrupper samt det psykosociale arbejdsmiljø

Ledelsesudvikling

Udvikling af lederteams

Det er vores erfaring, at ikke alle virksomheder får det optimale ud af ressourcerne, især medarbejderne. Det der skiller fårene fra bukkene – er god ledelse og et effektivt og velfungerende ledelsesteam. Et effektivt Ledelsesteam og god ledelse gør en afgørende forskel for konkurrenceevnen og Employer-brandingen. Det giver en engageret arbejdsstyrke, klare forretningsmål, opdaterede produkter og en agil håndtering af udfordringer. Især når vi kigger på den lange bane.

Lederudvikling

I praksis viser det sig, at rigtig mange organisationer ikke udnytter det fulde potentiale i organisationen. Enten fordi de ikke har tilstrækkelig fokus på betydningen af ledelse, eller at ledelsesteamet reelt ikke fungerer som et team (eller en kombination af begge dele).

 

Lederuddannelse & Personlig ledelse

Bæredygtige resultater

EMC-ledelse uddanner og træner ledere til at indgå i ledergruppen med et styrkebaseret mindset. Vi uddanner ledere til at have fokus på personlig ledelse og ressourcetænkning, samt på at skabe resultater sammen med andre. EMC-ledelse uddanner og træner teams til at blive vedvarende højt præsterende teams – både medarbejder- og ledelsesteams. Vi har et sikkert koncept, til at læringen forankres ordentligt i organisationen. Både ved den kortere indsats og ved de længerevarende forløb. Vores ledelses-tilgang bygger helt enkelt på, at når medarbejdere oplever at blive set, hørt og forstået, så skaber det en tillid. Denne tillid betyder større tryghed, som igen giver grobund for yderligere udvikling.

  Bliv ringet op

  God ledelse

  Her i disse COVID-19 tider, er vi ofte blevet bestyrket i, at tydelig ledelse gør en kæmpe forskel i en usikker og meget turbulent verden.

  Vi tror på at...

  Disse værdier er vores udgangspunkt, når vi ønsker at hjælpe virksomheder med at øge både trivsel og konkurrencedygtighed – det er ganske simpelt god forretning

  Skal vi også hjælpe dig og din virksomhed?

  Gennem årene har vi hjulpet mange ledere og virksomheder med at udnytte deres potentialer, forbedre virksomhedskulturer og øge virksomhedernes konkurrencedygtighed. Skal vi også hjælpe jer?