Forandringsledelse

​Behovet for at kunne føre et team, en afdeling eller division mv. gennem en vellykket forandring er stigende.

Årsagen er at hastigheden hvormed forandringer kommer er stigende i takt med digitalisering, globalisering osv. Flere forskere har gennem tiden påvist at gennemførelsen af forandringer kun lykkes i 1/3 af tilfældene. På modulet bliver lederne introduceret til en række forståelser og tilgange omkring forandringsledelse, dels for at kunne danne en meningsforståelse og dels for at kunne relatere til de redskaber og øvelser der gennemgås. Vi anvender den anerkendende tilgang, også når det drejer sig om forandringsledelse. Når det er vanskeligt at gennemføre en forandring med succes, handler ofte om modstand hos medarbejderne. Grundlæggende trives de fleste af os bedst i en forudsigelig hverdag, hvor rammer og forventninger er kendte, men når de fjernes eller reduceres, opstår der usikkerhed. Det kræver særligt fokus hos lederen at håndtere dette på optimal vis.

  Bliv ringet op

  Der er især en række kritiske tidspunkter og forhold i forandringer, som kan belyses i denne model:

  ​Særligt er det sidste punkt, forankringen, oftest der hvor det går ’galt’. Dette skyldes, at organisationen på dette tidspunkt ofte allerede er i gang med den næste forandringsproces, som tager fokus og energi. Som det også er værd at bemærke, falder performance niveauet ofte markant under selve ændringen. Og her kan lederen være den kraft der skal til, for at reducere faldet. Udbytte:

  • Lederen forstår hvad forandringsledelse er
  • Lederen har identificeret, hvordan forandringsledelse anvendes i praksis
  • Der er skabt et fælles sprog og referenceramme omkring forandringsledelse
  • Lederen har skabt en handleplan for forandringsledelse i forhold til den nærmeste fremtid