Psykosocialt arbejdsmiljø

Psykosocialt Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet

Med andre ord er det de relationer og vilkår, som gælder på arbejdspladsen. Især de relationelle og sociale kulturer der eksisterer på arbejdspladsen, har afgørende betydning for vores trivsel, performance og tilknytning til arbejdspladsen. De psykosociale faktorer kan med fordel opdeles i 6 temaer eller områder der synes at have essentiel påvirkning på, hvorledes arbejdskulturen egentlig gebærder sig. Det drejer om følgende:

 1. De oplevede krav på arbejdet. Herunder oplevelsen af hvorledes planlægningen og egenstyringen af kerneopgaven foregår.
 2. Variationen af arbejdsindholdet og hvorvidt man har mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt.
 3. Hvorledes de sociale relationer foregår og specielt kontakten til lederen og den forudsigelighed der er eller ikke er tilstede i denne relation, og hvorledes anerkendelse, ros og belønninger administreres.
 4. Hvorledes trygheden fremkommer. Dels på baggrund af en forholdsvis stabil oplevelse af job’sikkerhed’, en forholdsvis stor tilfredshed med selve jobbet og worklife-balancen.
 5. Stabilitet i værdiudfoldelsen spiller en rigtig stor rolle i forhold til tillid og troværdigheden. Eks. om ’walk the talk’.
 6. Hvilken grad af krænkende adfærd der eksisterer i arbejdskulturen.

  Bliv ringet op

  Indenfor de seneste ti til femten år er forskerne især begyndt at tale om de forhold på arbejdspladsen, der øger vores glæde ved arbejdet - såkaldte positive faktorer.

  ​Det kan være alt det, der understøtter medarbejderens trivsel, læring og personlige udvikling. De positive faktorer kan identificeres gennem følgende betragtninger: Positive faktorer i arbejdet drejer sig om de ansattes oplevelse af indflydelse, meningsfuldhed eller social tilknytning til kollegaerne, og er dermed med til at tilfredsstille en række grundlæggende sociale og psykologiske behov, vi har som mennesker. Når disse rammer er på plads, kan folk også lide at gå på arbejde. Derfor er en investering i arbejdsmiljø ganske enkelt god forretning.