Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse handler om, at lederen med fordel kan tilpasse sin ledelsesstil til situationen, herunder hvor medarbejderen er videns-og motivationsmæssigt i forhold til en foreliggende opgave.

​Deltagerne får en grundig introduktion til situationsbestemt ledelse, de får mulighed for at træne og afprøve deres færdigheder i forhold til at identificere medarbejderes udviklingsniveau. De kommer også til at gennemføre en analyse af egne medarbejderes udviklingsniveau i forhold til givne opgaver. Hvorefter de skal identificere hvilken type ledelse de enkelte medarbejdere har behov for.

    Bliv ringet op

    Lederen er efter modulet bevidst om sin egen foretrukne ledelsesstil, og har fået redskaber til at kunne arbejde med alle 4 ledelsesstile.

     Samtidig har hun fået redskaber til at kunne identificere medarbejdernes udviklingsniveau i forhold til en given opgave. Lederen har kortlagt sine medarbejderes udviklingsniveau i forhold til udvalgte opgaver, og har planlagt hvilken ledelsesstil der skal anvende overfor den enkelte medarbejder. Lederen har desuden fået en forståelse af at alle medarbejdere i forhold til forskellige opgaver vil være på forskellige udviklingsniveauer.​