Læringstilgang

Vores generelle forståelse af hvordan mennesker tilegner sig ny viden og udvikler nye kompetencer, samt hvordan de forankrer disse i praksis ligger til grund for, hvordan vi går til leder- og ledelsesudvikling.

Mennesker udvikler sig bedst når de er trygge og i balance. Derfor er det vigtigt at bygge trygge rammer omkring læringsprocessen. Vores tilgang er derfor altid anerkendende. Vi afholder os fra bevidst at stresse deltagerne. Det betyder ikke, at der ikke opstår frustrationer hos deltagerne (det gør der). Det betyder derimod, at vi håndterer disse på en anerkendende måde. Erkendelser kommer ”indefra”. Derfor kommer vi naturligvis med oplæg, som bliver suppleret med øvelser, hvor deltagerne på egen krop mærker hvordan det er. Der bliver skabt tid og rum både til dialog og refleksion. Den vigtigste læring og forankring sker i deltagernes hverdag. Derfor tager vi altid afsæt i deltagernes konkrete ledelsesudfordringer, som de medbringer på modulerne. Deltagerne skal omsætte teorien og metoderne til praktiske ledelsesopgaver imellem modulerne. Som leder er man rollemodel, og da vi som undervisere påtager os en lederrolle for deltagerne, er det vigtigt for os at agere som rollemodeller. Vi tilrettelægger øvelser og aktiviteter, som ikke blot skaber læring, men som også kan kopieres direkte af lederne og bruges i deres egen kontekst. Det er først når vi forstår deltagernes perspektiver, at vi sammen med dem kan skabe en udvikling – så de kan gøre det endnu bedre fremover.

    Bliv ringet op