Ledelse i praksis

​Ledelse i praksis er helt grundlæggende fordi det handler om den grundlæggende forståelse af lederrollen og hvad der indgår i den.

Formålet er at skabe en øget bevidsthed om ledelsesopgaverne og forståelse af egne ledelsesressourcer. Derudover er formålet at skabe et fælles ledelses-sprog og -tankesæt hos lederne i organisationen. Dette modul danner fundamentet for de øvrige moduler, hvor der fokuseres på specifikke redskaber og ledelsesopgaver. ​ Overordnet set skal vi besvare spørgsmålet: Hvad er god ledelse ? Vi tager afsæt i nedenstående model til at zoome ind på de forskellige ledelsesopgaver tilknyttede ledelsesredskaber. Lederen gennemfører også en kortlægning af egen ledelsesvirkelighed, og identificerer styrker og udviklingsområder med afsæt i modellen. På den baggrund udvælger den enkelte leder en konkret ledelsesopgave at arbejde med for at udvikle sit team/medarbejdere og sin egen ledelse.

    Bliv ringet op

    ​Når lederen har gennemført modulet, vil hun have en klar forståelse af sin egen ledelsesrolle og ledelsesstil.

     Hun vil vide hvad god ledelse i sin org. er. Hun vil have identificeret egne udviklingsmål, og have etableret en udviklingsplan for sin ledelse i praksis. Lederen vil have en øget forståelse af hvorfor ledelse er vigtig. Hun er bevidst om at forskellige medarbejdere har behov for forskellig ledelse. Hun vil have et ledelsesperspektiv, som betyder at hun kan få fuldt udbytte når hun tilegner sig de specifikke ledelsesredskaber.