Ledelseskommunikation

Skal du have succes og gennemslagskraft som leder, skal du kunne kommunikere, tolke og skabe mening i enhver sammenhæng og over for enhver medarbejder.

Det stiller ikke alene store krav til dine kommunikationskompetencer, men også til dine personlige og menneskelige kompetencer. Kommunikation er udveksling af signaler, budskaber, information. Professionel kommunikation er en delmængde af et meget bredt kommunikationsbegreb, og en grundforståelse af dette almene felt er vigtig for den, som vil udvikle kompetencer i professionel kommunikation. Når der tales om lederkommunikation, er kommunikationstrekanten per definition skæv, da der er et formelt magtforhold i relationen leder-medarbejder.

  Bliv ringet op

  Det er lederens ansvar, at være sig dette forhold bevidst, og tage hensyn til det i sin kommunikation med medarbejderen.

   Lederen forstår hvad ledelseskommunikation betyder, og hvilke fordele der er ved at anvende det. Lederen har identificeret hvordan han konkret kan anvende den i praksis, og har oplevet effekten af praktisk ledelseskommunikation. Lederen har planlagt hvordan han vil anvende ledelseskommunikation fremadrettet.

  Kommunikation foregår i parallelspor, og her skelnes mellem fem "par":

  • Afsendt og modtaget kommunikation
  • Verbal og nonverbal kommunikation
  • Forholds- og indholdskommunikation
  • Indre og ydre kommunikation
  • Kommunikation og metakommunikation