Lederudvikling

Herunder finder du alle de områder, hvor vi kan hjælpe med lederudvikling.​

Vores fokus når vi leverer Ledelsesudvikling og Lederuddannelse er på Personlig ledelse og på forankring i din virkelighed. Vi tilrettelægger og leverer både længere uddannelsesforløb på tværs i virksomheden og målrettede forløb med fokus på specifikke ledelsesudfordringer F.eks. Forandringsledelse, trivselsledelse eller situationsbestemt ledelse. Vi tager altid afsæt i deltagernes konkrete udfordringer, og kombinerer workshops, coaching og online undervisnining

  Bliv ringet op

  ​Anerkendende ledelse

  ​Alle undersøgelser peger, på at anerkendelse virker i praksis. Det skaber udvikling, motivation, trivsel og commitment hos medarbejderne. Derfor er anerkendende ledelse et centralt ledelsesredskab, som alle ledere bør kunne forstå og arbejde med i praksis.

  Ledelseskommunikation

  Skal du have succes og gennemslagskraft som leder, skal du kunne kommunikere, tolke og skabe mening i enhver sammenhæng og over for enhver medarbejder. Det stiller ikke alene store krav til dine kommunikationskompetencer, men også til dine personlige og menneskelige kompetencer.

  Trivselsledelse

  Ledelse er ikke kun noget lederen gør, men en proces der udspiller sig i relationen mellem leder og medarbejdere. Kvaliteten af relationen afgør, hvad vi kan i relationen. Derfor er relationerne vigtige – både for at skabe trivsel og performance.

  Situationsbestemt ledelse

  Situationsbestemt ledelse handler om, at lederen med fordel kan tilpasse sin ledelsesstil til situationen, herunder hvor medarbejderen er videns-og motivationsmæssigt i forhold til en foreliggende opgave.

  Ledelse i praksis

  Ledelse i praksis er helt grundlæggende fordi det handler om den grundlæggende forståelse af lederrollen og hvad der indgår i den. Formålet er at skabe en øget bevidsthed om ledelsesopgaverne og forståelse af egne ledelsesressourcer.

  Forandringsledelse

  Behovet for at kunne føre et team, en afdeling eller division mv. gennem en vellykket forandring er stigende. Årsagen er at hastigheden hvormed forandringer kommer er stigende i takt med digitalisering, globalisering osv.