Udvikling af lederteams

Hvis en organisation har et velfungerende lederteam

– Så forplanter det sig umiddelbart i virksomheden, og påvirker arbejdskulturen i retning af en agil og effektiv samarbejdskultur, som bliver i stand til at håndtere udfordringer konstruktivt og rettidigt. Det modsatte er desværre også i høj grad tilfældet, hvis samarbejdet i lederteamet ikke fungerer. Så spreder det sig som gift i organisationen. Konsekvensen er usmidighed, manglende samarbejde, konflikter og suboptimeringer med tab af performance som resultat.

Rigtig meget forskning og mange undersøgelser dokumenterer, at der meget ofte er et potentiale for at udvikle lederteamet. Meget ofte har ledergruppen fokus på at løse problemerne ude i organisationen, men ikke som et team, snarere som samling af ”butiks-ejere”, som passer på at ingen ”blander sig i deres butik”. Lederteams kan både være direktion og det kan være teams som leder et område, division mv.

    Bliv ringet op

    EMC-ledelse uddanner og træner lederteams til at blive vedvarende højt præsterende teams.

    Vi har et sikkert koncept, til at læringen forankres ordentligt i organisationen. Både ved den kortere indsats og ved de længerevarende forløb.
    Vi arbejder målrettet på at styrke teamet til at håndtere uenigheder konstruktivt, øge åbenheden og skabe et fælles fodslag i teamet. Hvor det bliver vigtigere at skabe succes for teamet end at opnå den individuelle succes (på bekostning af andre). Grundlæggende tror vi ikke på at ”one-size fits all”. Derfor bruger vi altid tilstrækkelig tid, på at undersøge og forstå hvad de konkrete udfordringer er for teamet. Vi samstemmer indsatsen og løsningerne med teamet. Fordi vi grundlæggende véd, at det kun bliver en succes, hvis teamet (inklusive chefen) tager ejerskab for udviklingen samarbejdet, og dermed for den vigtige forankring i organisationen.