Mediering

En af de mange årsager, som skaber mistrivsel og et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø rundt omkring i virksomhederne, er konflikter mellem medarbejdere og ledere rundt omkring i organisationerne.

Især de konflikter, der får lov til at løbe uden at blive håndteret, har en tendens til at sprede sig, og påvirke kultur og trivsel negativt i hele afdelinger og områder. Over tid oplever medarbejdere og ledere typisk at konflikterne bliver fastlåste og uløselige. EMC-Ledelse tilbyder mediering – en effektiv måde til at opløse konflikter. Vi tilbyder at skabe en ramme hvor alle de involverede parter får mulighed for at kommunikere deres perspektiver på konflikten og deres oplevelser. Alle parter får også mulighed bor at høre de øvrige involveredes perspektiver. Derefter hjælpes alle parter til at indgå en dialog, om hvordan de kommer videre med hinanden i et professionelt samarbejde.

    Bliv ringet op

    Vi fokuserer ikke på at finde den perfekte løsning, men på at reparere relationerne, og på en løsning som alle reelt kan acceptere og føle sig inkluderet i.

    EMC-Ledelse tager ansvar for at skabe de rigtige rammer medieringsprocessen, vi sikrer Commitment fra alle involverede, vi faciliterer processen og vi følger op med en ”hånd i ryggen” hvis der er behov. Til tider er der behov for, at vi først gennemfører individuelle samtaler med de involverede personer, inden vi bringer dem sammen. Andre gange bringer vi umiddelbart parterne sammen til fælles medieringsmøder.