Psykosocialt arbejdsmiljø

Herunder finder du alle de områder, hvor vi kan hjælpe med coaching.​

Trivsel og engagement har afgørende indflydelse på performancesærligt på den lange bane. Derudover koster mistrivsel og stress rigtig meget både i forhold til menneskelige og økonomiske omkostninger.Vi hjælper jer til at styrke trivslen i virksomheden og til at reducere mængden af stresstilfældeVi tilbyder både individuelle og team forløb, med fokus på styrkelse af trivsel og forebyggelse af stress.Vi kan også styrke jeres Arbejsdsmiljø organisation (AMO) til proaktivt at sætte detpsykosociale arbejdsmiljø på dagsordenen, så jeres Arbejdsmiljø Repræsentanter (AMR) er klædt på til at forebygge stress og styrke trivslen i hverdagen

  Bliv ringet op

  Ledercoaching

  Coaching er dokumenteret en af de bedste og mest populære metoder til at skabe en personlig udvikling og en ledelsesudvikling. Samtidig er det et af de allerbedste redskaber til at sikre en forankring af denne udvikling.

  Trivselscoaching

  Trivselscoaching er et individuelt forløb, der enten forebygger eller behandler mistrivsel, stress, sikrer længerevarende trivsel og optimerer den personlige effektivitet. Mål og indhold afhænger altid af den enkelte medarbejder eller leders situation.

  Mediering

  Vi tilbyder mediering der hvor kommunikationen er gået i hårknude mellem to eller flere parter, som ikke umiddelbart selv har de fornødne redskabertil at komme konstruktivt videre i forhold til at håndtere deres konflikter eller uoverensstemmelser. Mediering er en struktureret proces hvor målet er, at de involverede i fællesskab finder løsninger og nye veje at bevæge sig, så ledes at konflikten løses eller opløses. Det er en narrativ tilgang, med fokus på at bevare og styrke relationerne mellem de involverede