Lederudvikling​

Herunder finder du alle de områder, hvor vi kan hjælpe med lederudvikling.​

​Anerkendende ledelse

​Alle undersøgelser peger, på at anerkendelse virker i praksis. Det skaber udvikling, motivation, trivsel og commitment hos medarbejderne. Derfor er anerkendende ledelse et centralt ledelsesredskab, som alle ledere bør kunne forstå og arbejde med i praksis.

Strategisk lederskab

Strategi er ikke noget vi har, det er noget vi gør. Det strategiske lederskab vi beskriver her, drejer sig om forståelsen og håndteringen af det gap, der ofte er imellem den udviklede forretningsmodel og selve arbejdskulturen/-miljøet i organisationen.

Transformationsledelse

Transformationsledelse handler om, at den enkelte leder løfter hver af sine medarbejdere til det maksimale udviklingsniveau. Dette gøres gennem stimuleringen af selvtillid og selvværd. Hidtil har denne ledelsesform især været anvendt til den enkelte medarbejder.

Ledelseskommunikation

Skal du have succes og gennemslagskraft som leder, skal du kunne kommunikere, tolke og skabe mening i enhver sammenhæng og over for enhver medarbejder. Det stiller ikke alene store krav til dine kommunikationskompetencer, men også til dine personlige og menneskelige kompetencer.

Trivselsledelse

Ledelse er ikke kun noget lederen gør, men en proces der udspiller sig i relationen mellem leder og medarbejdere. Kvaliteten af relationen afgør, hvad vi kan i relationen.

Derfor er relationerne vigtige – både for at skabe trivsel og performance.

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse handler om, at lederen med fordel kan tilpasse sin ledelsesstil til situationen, herunder hvor medarbejderen er videns-og motivationsmæssigt i forhold til en foreliggende opgave.

Ledelse i praksis

Ledelse i praksis er helt grundlæggende fordi det handler om den grundlæggende forståelse af lederrollen og hvad der indgår i den. Formålet er at skabe en øget bevidsthed om ledelsesopgaverne og forståelse af egne ledelsesressourcer. 

Derudover er formålet at skabe et fælles ledelses-sprog og -tankesæt hos lederne i organisationen. Dette modul danner fundamentet for de øvrige moduler, hvor der fokuseres på specifikke redskaber og ledelsesopgaver.

Forandringsledelse

Behovet for at kunne føre et team, en afdeling eller division mv. gennem en vellykket forandring er stigende. Årsagen er at hastigheden hvormed forandringer kommer er stigende i takt med digitalisering, globalisering osv.

Få seneste nyt

Tilmeld nyhedsbrev​

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og modtag spændende nyheder og artikler.

Det tror vi på

Disse værdier er vores udgangspunkt, når vi ønsker at hjælpe virksomheder med at øge både trivsel og konkurrencedygtighed

– det er ganske simpelt god forretning

​at mennesker udvikler sig bedst når de er trygge og i balance.

at erkendelser kommer indefra.

​at den vigtigste læring og forankring sker i hverdagen.

​at alle mennesker gør deres bedste.

Skal vi også hjælpe dig og din virksomhed?

Gennem årene har vi hjulpet mange ledere og virksomheder med at udnytte deres potentialer, forbedre virksomhedskulturer og øge virksomhedernes konkurrencedygtighed. Skal vi også hjælpe jer?

Kontakt os

EMC-Ledelse ApS

Høje Tåstrup Boulevard 53
​2630 Tåstrup

Morten Feld

☎ Tlf.: 22 48 00 75

✉ E-mail: mf@emc-ledelse.dk 

Carsten Berg

☎ Tlf.: 27 61 16 26

✉ E-mail: cb@emc-ledelse.dk


CVR: 39782634

EMC-Ledelse Aps
Høje Taastrup Boulevard 53a
2630 Tåstrup
Tlf.: 27611626
CVR: 39782634
cb@emc-ledelse.dk

EMC-Ledelse Aps
Høje Taastrup Boulevard 53a
2630 Tåstrup
Tlf.: 27611626
CVR: 39782634
cb@emc-ledelse.dk